A N U N Ț

          În conformitate cu prevederile OMS nr.166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi

SPITALUL  MUNICIPAL VATRA DORNEI

JUDETUL SUCEAVA

scoate la

CONCURS

  • un post medic specialist în specialitatea neurologie – în cadrul Secției de Medicină Internă – Compartiment Neurologie cu normă întreagă, perioadă determinate ( maxim 3 ani)
  • un post medic specialist în specialitatea boli infecțioase – în cadrul Secției de Boli Infecțioase cu normă întreagă, perioadă determinate ( maxim 3 ani)
  • un post medic specialist în specialitatea medicină de urgență – în cadrul Compartimentului de Primii Urgențe cu normă întreagă, perioadă determinate ( maxim 3 ani)
  • un post medic specialist în specialitatea radiologie și imagistică medicală – în cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală cu normă întreagă, perioadă determinate ( maxim 3 ani)

 

A N U N Ţ 

În conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea 53/2003-republicată, cu modificările  şi completările legale în vigoare HG nr 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

În data de 27.03.2023, orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează  la sediul din str.Mihai Eminecu nr.12 

CONCURS

           pentru ocuparea:

-un post de asistent medical de radiologie -grad principal cu studii postliceale în cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală – normă întreagă și perioadă nedeterminată

-un post spălătoreasă studii generale/medii în cadrul Spălătoriei semiautomate – normă întreagă și perioadă nedeterminată

Concursul constă în urmatoarele etape: selecţia dosarelor,proba scrisă şi un interviu

  • proba scrisă va avea loc în data de 27.03.2023  ora 11ºº la sediul unităţii din str. Mihai Eminescu , nr.12
  • interviul va avea loc în maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
  • la examen/concurs candidaţii se vor prezenta în sală cel tarziu la ora 10.50 şi vor fi identificaţi în baza buletinului sau cărţii de identitate.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretarul comisiei de concurs (Birou RUNOS Albu Alina -tel. 0757499239 ) până la data de 20.03.2023 ora 16ºº

A N U N Ţ

            În conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului/ examenului pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director aprobat prin Decizia nr.30 din 18.03.2021  respectând prevederile Ordinului nr. 284 / 2007 privind Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice- cu modificările și completările legale ulterioare și  ale Legii nr.95/2006 – reforma în domeniul sănătăţii- actualizată

SPITALUL MUNICIPAL   VATRA   DORNEI   ORGANIZEAZĂ CONCURS/ EXAMEN  PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI SPECIFICE COMITETULUI DIRECTOR : DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

            Concursul/examenul va avea loc la sediul Spitalului Municipal Vatra Dornei din str. Mihai Eminescu,nr.12, Loc.Vatra Dornei, jud.Suceava şi constă în :

  • test grilă– pentru verificarea cunoştinţelor din 15.03.2023 ora 10ºº
  • susţinerea proiectului/lucrării de specialitate pe o tema din domeniul de activitate al postului şi se va desfăşura în data de 15.03.2023 ora 14ºº
  • interviul de selectie şi se va desfăşura în data de 15.03.2023 ora 15ºº