În data de 28.06.2016 ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează

CONCURS

pentru ocuparea:

 

  • Funcţiei de şef birou RUNOS – perioadă nedeterminată
  • Un post de asistent medical generalist în Secţia Obstetrică Ginecologie- perioadă determinată( 01.07.2016-30.09.2016)

A N U N Ţ

 În conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea 53/2003, cu modificările şi completările legale în vigoare, ale OMS 834/2011 privind aprobarea criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităţilor şi subunităţilor sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru personalul cu funcţii de conducere, precum şi funcţiile care beneficiază de un număr de clase suplimentare faţă de salariul de bază, a HG nr. 286/2011  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice- cu modificarile si completarile legale ulterioare

 In data de 06.06.2016, orele 11ºº,

Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizeaza

CONCURS

pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

 

·        Un post de îngrijitoare de curăţenie –secţia chirurgie – perioadă nedeterminată

·        Un post de îngrijitoare de curăţenie-  secţia medicină internă - comp.neurologie- perioadă nedeterminată

·        Un post de infirmieră – secţia medicină internă - perioadă determinată, pentru o perioadă de cel puţin 365 zile