În data de 11.12.2017 ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

                                                               organizeaza 

                                                                CONCURS

                                                pentru ocuparea următoarelor funcţii

 

-şef secţie medicină internă;

-şef secţie chirurgie generală

-şef secţie obstetrică – ginecologie

-şef secţie boli infectioase

-şef  aborator analize medicale

                                                                 A N U N Ţ 

                            În data de 13.12.2017 ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

                                            organizează  la sediul din str.Mihai Eminecu nr.12

                                                                  CONCURS

                                                                 pentru ocuparea:

 

1 post de asistent medical de laborator în cadrul laboratorului de analize medicale – perioadă determinată

1 post de infirmieră în cadrul secţiei boli infecţioase – perioadă nedeterminată

1 post de asistent medical principal  în cadrul compartimentului de infecţii asociate asistenţei medicale – perioadă nedeterminată

    Azi 23.10.2017, în urma finalizării concursului/examenului pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director: director medical şi director financiar contabil, comisia de examinare a consemnat următoarele:

Nr. Crt.

NUME ŞI PRENUME

FUNCŢIA PENTRU CARE SUSŢINE EXAMINAREA

REZULTAT FINAL

1

  GHEORGHICĂ  DELIA

director financiar contabil

PROMOVAT

2

  TEODORESCU  ANA  MARIA

director medical

NEPREZENTAT

3

  RUSU  CRISTIAN

director medical

PROMOVAT

 

Procesul verbal îl puteţi vedea aici

În urma finalizării concursului din data de 30.10.2017 comisia a consemnat următoarele:

Nr

crt

Nume,prenume

Postul pentru care sustine examenul

Media probă scrisă

Media probă clinică

Puncaje cumulate

Media generală

Rezultat examen

1.

GABEN SAMI

MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE GENERALĂ

92,50

93,30

21,11

207,91

ADMIS

Procesul verbal îl puteţi vedea aici

    În urma selecţiei dosarelor candidaţilor  înscrişi la concursul /examenul organizat pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului  director: director medical şi dierctor financiar contabil ,comisia de concurs a selectat dosarele pe baza îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs/examen şi a validării dosarelor candidaţilor admişi pentru participarea la examenul/concursul din data de 23.10.2017 şi a consemnat următoarele:

Nr

crt

Numele şi prenumele

Funcţia solicitată

Rezultat ADMIS/RESPINS

1

  GHEORGHICĂ  DELIA

director financiar contabil

ADMIS

2

  TEODORESCU ANA MARIA

director medical

ADMIS

3

  RUSU CRISTIAN

director medical

ADMIS

 

Întocmit secretar comisie

Procesul verbal îl puteţi vedea aici