A N U N Ţ

Conform calendarului desfăşurării concursului din data de 18.01.2019 ,comisiile s-au întrunit în vederea selecţiei dosarelor de înscriere ,consemnând în procesul verbal nr.282  din 11.01.2019 următoarele:

A N U N Ţ 

În conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea 95/2003, cu modificările şi completările legale în vigoare, ale Legii 250/2016 pentru modificare  completarea  OUG nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,ale Legii cadru nr.153/2017 salarizarea unitară  şi ale HG nr. 286/2011  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice- cu modificările şi completările legale ulterioare

 

În data de 29.01.2019 ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează 

 

Examen de verificare a cunoştinţelor în vederea promovării în treapta imediat superioară pentru

-         economist  II  în cadrul biroului RUNOS – 1 post

-         infirmieră  în compartimentului primiri urgenţe – 1 post 

Examenul constă într-un test grilă redactat, pe baza bibliografiei , de  către comisia de examinare  

Proba scrisă va avea loc în data de  29.01.2019 ora 11ºº la sediul unităţii din str. Mihai Eminescu , nr.12           

          Respectându-se prevederile  OMS nr.869/2015, în data de 28.12.2018,  concursul/examenul de ocupare a unui post de medic în specialitatea radiologie şi imagistică medicală  se încheie deoarece până la termenul limită de depunere a dosarelor nu s-au prezentat candidaţi.

Secretar comisie 

Respectând prevederile  OMS nr.869/2015 şi ale OMS nr.1406/2006 concursul/examenul de ocupare a unui post de farmacist şef în cadrul farmaciei cu circuit închis a unităţii  se încheie deoarece până la termenul limită de depunere a dosarelor nu s-au prezentat candidaţi.

Secretar comisie

 

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea 53/2003-republiată, cu modificările şi completările legale în vigoare şi HG nr.286/2011,Horărârea nr.1027/2014  pentru modificarea  şi completarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant  şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte  profesionale imediat superioare a personalului din sectorul bugetar  şi OUG nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

În data de  18.01.2019 ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează  la sediul din str.Mihai Eminecu nr.12

 

CONCURS

           pentru ocuparea: