A N U N Ţ

Conform calendarului desfăşurării concursului din data de 20.09.2019 ,comisia s-a întrunit în vederea selecţiei dosarelor de înscriere,consemnând în procesul verbal nr. 5622 din 13.09.2019 următoarele:

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea 53/2003-republicată, cu modificările şi completările legale în vigoare şi HG nr.286/2011,Hotărârea nr.1027/2014  pentru modificarea  şi completarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant  şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte  profesionale imediat superioare a personalului din sectorul bugetar  şi OUG nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

În data de 20.09. 2019,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează  la sediul din str.Mihai Eminecu nr.12

CONCURS

           pentru ocuparea:

 

REZULTATE  FINALE  CONCURS

 

În urma finalizării concursului din data de 20.08.2019 comisia de concurs a consemnat următoarele: