NR.

CRT

COD NUMERIC DE IDENTIFICARE

FUNCȚA

STRUCTURA

REZULTAT SELECȚIE

1

9227

Operator date III

Farmacie

ADMIS

2

9240

Operator date III

Farmacie

ADMIS

 

 

                                                                                                         A N U N Ţ 

       În conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea 53/2003-republicată, cu modificările  şi completările legale în vigoare HG nr 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

                                                                             În data de 15.12.2023, ora 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

                                                                                     organizează  la sediul din str.Mihai Eminecu nr.12

                                                                                                                 CONCURS

                                                                                                        pentru ocuparea:

                  -un post de operator date III cu studii medii  în cadrul Farmaciei cu circuit închis a unității-  normă întreagă și perioadă determinată

   Concursul constă în urmatoarele etape: selecţia dosarelor, proba scrisă şi o probă practică sau  interviu

  • proba scrisă va avea loc în data de  15.12.2023  ora 11ºº la sediul unităţii din str. Mihai Eminescu , nr.12
  • proba practică/ interviul va avea loc în maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
  • la examen/concurs candidaţii se vor prezenta în sală cel tarziu la ora 10.50 şi vor fi identificaţi în baza buletinului sau cărţii de identitate.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretarul comisiei de concurs (Birou RUNOS Albu Alina -tel. 0757499239 ) până la data de 06.12.2023 ora 16ºº 

A N U N Ţ 

 

                 În conformitate cu prevederile Ordinului 284/2007 cu modificările, completările uterioare și respectând calendarul desfășurării concursului vă comunicăm faptul că până în data de 10.10.2023 ora 16ºº nu a fost depus nici un dosar pentru concursul din data de 19.10.2023 în vederea ocupării  funcției specifice comitetului director -  director financiar cotabil, drept pentru care comisia de examinare a declarant închis concursul.

 

 

Secretar comisie