A N U N Ţ

Conform calendarului desfăşurării concursului din data de 28.02.2019 ,comisiile s-au întrunit în vederea selecţiei dosarelor de înscriere ,consemnând în procesul verbal nr.1244 din 21.02.2019 următoarele:

A N U N Ţ

            În urma examenului   de verificare a cunoştinţelor  în vederea promovării  în  treapta imediat superioară a debutanţilor din cadrul unităţii s-au consemnat urmatoarele rezultate

Nr.

crt.

Nume,prenume

Postul pentru care sustine examenul

Media în urma susţinerii probei  scrise

Rezultat  examen

1

ANTONE GEORGIANA ANTUSA

consilier juriric II –birou AAT

100 puncte

PROMOVAT

2

CALIVODĂ  SIMONA MARIA

asistent medical generalist – secţia chirurgie generală

90 puncte

PROMOVAT

3

CAZAC DOINA  DANIELA

asistent medical generalist –secţia medicină internă

85 puncte

PROMOVAT

4

HRIŞCĂ  MARTA

asistent medical generalist –secţia medicină internă

85 puncte

PROMOVAT

 

Întocmit secretar comisie,

 

A N U N Ţ

Conform calendarului desfăşurării concursului din data de 27.09.2018 ,comisiile s-au întrunit în vederea selecţiei dosarelor de înscriere ,consemnând în procesul verbal nr.5348  din 21.09.2018 următoarele:

                                                                                    A N U N Ţ 

    În conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea 95/2003, cu modificările şi completările legale în vigoare, ale Legii 250/2016 pentru modificare  completarea  OUG nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,ale Legii cadru nr.153/2017 salarizarea unitară  şi ale HG nr. 286/2011  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice- cu modificările şi completările legale ulterioare

                                        În data de 29.05.2018 ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

                                                                            organizează 

        Examen de verificare a cunoştinţelor în vederea promovării în treapta imediat superioară pentru: