LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE
 

Radiologie

Structura de personal:
 

 • Dr. TEODORESCU ANA MARIA, medic specialist;
 • BUTINCU MARIA, biolog principal;
 •  4 asistenti principali;
 •  1 ingrijitoare

Dotare:

 In anul 2007 laboratorul de analize a fost dotat cu:

 • analizator automat de biochimie
 • coagulometru
 • centrifuga
 • deionizator apa
 • automat de hematologie
 • cititor de stripuri urinare

In anul 2012 laboratorul a mai fost dotat si cu:

 • elctroforeza automata
 • autoclav

 
Activitatea medicala:

 Laboratorul este autorizat sa realizeze analize medicale in regim ambulatoriu si de spital, dupa cum urmeaza:
    a) biochimie: uree serica, acid uric, calcemie, magnezemie, glicemie, colesterol seric total, transaminaze, bilirubina totala, teste de disproteinemie, fibrinogen, amilazemie, fosfataza alcalina, ioni K +, CL-, Na+, analiza calculilor, determinari biochimice urinare, HDL-Colesterol, LDL-colesterol,Ka-ionic, creatinina, LDH, CK-NAK, Fier;
    b) hematologie: hemoleucograma completa, examen citologic al frotiului de sange, citodiagnostic punctie medulara, VHS, celule lupice;
    c) hemostaza: timp de sangerare, timp de coagulare, timp Howell, timp Quick, APTT, Fibrinogen;
    d) imunohematologie: grupe sangvine ABO si determinarea Rh-ului, teste Coombs direct si indirect;
    e) imunologie: proteina C reactiva, ASLO, AgHBs, AcHCV, HIV1&2;
    f) serologie: reactii de serologie pentru sifilis- VDRL;
    g) parazitologie: examen microscopic direct intre lame si lamela.

LABORATOR DE RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA

Structura de personal:

Radiologie

 • Dr. BONDOI LILIANA, medic specialist radiologie si imagistica medicala - sef laborator;
 •  3 asistente medicale;
 •  1 infirmiera. 

 

Structura organizatorica:

 Laboratorul deserveste sectiile spitalului, efectund si radiografii la cerere.

Activitatea medicala:

 
In anul 2002 laboratorul a fost dotat cu un aparat roentgendiagnostic cu un post fix tip COMBIGRAF QUADRO, iar in anul 2005 cu un aparat roentgendiagnostic cu un post scopie-grafie tip MERCURY 332.
 Cele doua aparate au autorizatie eliberat de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatii Nucleare si aviz de utilizare pentru dispozitive medicale eliberat de Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale.

 Totodata laboratorul este dotat si cu un aparat ecograf MINDRAY 2014.

 Este in curs de instalare si un COMPUTER TOMOGRAF