În urma selecţiei dosarelor candidaţilor  înscrişi la concursul /examenul organizat pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului  director: director medical şi dierctor financiar contabil ,comisia de concurs a selectat dosarele pe baza îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs/examen şi a validării dosarelor candidaţilor admişi pentru participarea la examenul/concursul din data de 23.10.2017 şi a consemnat următoarele:

Nr

crt

Numele şi prenumele

Funcţia solicitată

Rezultat ADMIS/RESPINS

1

  GHEORGHICĂ  DELIA

director financiar contabil

ADMIS

2

  TEODORESCU ANA MARIA

director medical

ADMIS

3

  RUSU CRISTIAN

director medical

ADMIS

 

Întocmit secretar comisie

Procesul verbal îl puteţi vedea aici