În urma finalizării concursului din data de 24.05.2017 de ocupare a unui post de consilier juridic debutant , comisia a consemnat următoarele:

Nr.

crt.

Nume,prenume

Postul pentru care sustine examenul

Media la scris

Media pr. orala

Media generala

Rezultat  examen

1.

ANTONE  GEORGIANA  ANTUSA

consilier juridic debutant – birou AAT

100

86,6

93,3

ADMIS

2.

PANFILIE  NADIA  IONELA

consilier juridic debutant – birou AAT

70

86.6

78,3

RESPINS

3.

DUMITRU  CUCU  FLOAREA

consilier juridic debutant – birou AAT

50

83.3

66,6

RESPINS

secretar comisie