Datorită imposibilităţii constituirii comisiei de examinare pentru ocuparea unui post vacant de medic specialist ATI , scos la concurs în temeiul Ordinului nr.869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de  medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimisti şi chimist din  unităţile sanitare publice,modificată prin OMS nr.755/2016 comunicăm că se AMÂNĂ  organizarea  examenului  pentru data de 28.04.2017 ora 11 ºº

                                    Conducerea,