• Acesta este website-ul oficial al spitalului.
 • Drepturile de autor asupra întregului conţinut al acestui website sunt proprietatea spitalului.
 • Condiţiile de utilizare se referă exclusiv la website-ul http://www.spitalvatradornei.ro.
 • Dacă nu sunteti de acord cu condiţiile de utilizare de către dumneavoastră a website-ului şi a datelor cu caracter personal de către Spitalul Municipal VATRA DORNEI, vă rugăm să nu mai utilizaţi acest website!
 • Conţinutul site-ului http://www.spitalvatradornei.ro nu poate fi reprodus, modificat, transferat, distribuit, republicat, copiat sau transmis în orice formă, incluzând dar nelimitându-se la forma electronică fără permisiunea anterioară scrisă a spitalului.
 • Materialele publicate şi conţinutul http://www.spitalvatradornei.ro pot fi utilizate în scop personal, fiind interzisă comercializarea acestora.
 • Spitalul nu este responsabil pentru prejudiciile aduse prin folosirea neautorizată a informaţiilor de pe http://www.spitalvatradornei.ro.
 • Spitalul îşi rezervă dreptul de a face modificări în materialele şi conţinutul http://www.spitalvatradornei.ro în funcţie de schimbările ce au loc cu privire la evenimentele şi serviciile furnizate.
 • Spitalul nu este responsabil de costurile şi/sau pierderile materiale, rezultate din folosirea informaţiilor din http://www.spitalvatradornei.ro.
 • Spitalul nu este responsabil pentru nici un fel de prejudiciu care a survenit ca urmare a unor disfuncţionalităţi de orice fel ale http://www.spitalvatradornei.ro.
 • Spitalul nu îşi asumă responsabilitatea pentru veridicitatea infomaţiilor furnizate de terţe părţi pe http://www.spitalvatradornei.ro.
 • Spitalul îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conţinutul şi structura website-ului.