Data desfăşurării probei scrise

09.12.2021 ora 11ºº

Data afişării rezultatului probei scrise       

09.12.2021 ora 16ºº

Data limită de depunere a contestaţiilor pentru proba scrisă

10.12.2021 ora 16ºº

Data afişării rezultatelor contestaţiilor pentru proba scrisă

13.12.2021 ora 16ºº

după următorul calendar 

 

Pentru desfășurarea probei scrise candidații înscriși sunt rugați să se prezinte la sediul unității din str.Mihai Eminescu ,nr.12 la ora 10⁵⁰ având asupra lor  actul de identitate