ANUNȚ

           Persoanele care și-au depus dosarul în vederea ocupării postului de șofer în cadrul unității se vor prezenta  în data de 06.10.2021 la sediul  din str.Mihai Eminescu,nr.12 la ora 13 °° pentru susținerea probei scrise.