- 4 posturi de asistent medical generalist(PL) gradațiile 0,1,2,4 în cadrul secției de medicină internă

 

-1 post de asistent medical generalist(S) gradația 0 în cadrul secției de boi infecțioase

 

-2 posturi de asistent medical generalist(PL) gradațiile 2,3 în cadrul  secției  obstetrică ginecologie

 

-1 post de asistent medical generalist(PL) gradația 2 în cadrul compatrimentului de pediatrie

 

-2 posturi de asistent medical generalist(PL) gradația 2 în cadrul  laboratorului de analize medicale

 

-2 posturi de infirniere gradația 2,3 în cadrul secției obstetrică ginecologie

-3 posturi de infirmiere gradația 1,2,3 în cadrul Secției medicină internă

 

-1 post de infirmieră gradația 5 în cadrul secției chirurgie generală

 

-1 post de îngrijitoare de curățenie gradația 5 în cadrul secției chirurgie generală

 

-1 post de îngrijitoare de curățenie gradația 2 în cadrul secției boli infecțioase

 

-1 post de îngrijitoare de curățenie gradația 2 în cadrul secției obstetrică ginecologie   

 

-1 post de îngrijitoare de curățenie gradația 3 în cadrul biroului AAT

 

Concursul constă în urmatoarele etape: selecţia dosarelor,proba scrisă şi un interviu

 

·         proba scrisă va avea loc în data de  04.10.2021  ora 11ºº la sediul unităţii din str. Mihai Eminescu , nr.12

 

·         interviul va avea loc în maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

 

·         la examen/concurs candidaţii se vor prezenta în sală cel tarziu la ora 10.50 şi vor fi identificaţi în baza buletinului sau cărţii de identitate.

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretarul comisiei de concurs (Birou RUNOS ) până la data de 23.09.2021 ora 16ºº 

 

BIBLIOGRAFIE/TEMATICĂ:

 

 • pentru posturile de asistenți medicali generaliști din cadrul secției de medicină internă

 

1. Urgenţe medico_ chirurgicale   ,autor Lucreţia Titircă-editura Medicală

 

2. Tehnici de nursing  autor  Lucreţia Titircă –edituira Viaţa Medicală Românească

 

3. Manual de medicină internă pentru cadre medii autor  Corneliu Bornundel –editura ALL

 

4. Ordinul nr.. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare INTEGRAL

 

5.Ordin nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare INTEGRAL

 

6. Legea nr.46/2003  Legea drepturilor pacientului

 

7. Ordin nr.1226 / 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale INTEGRAL

 

 • pentru postul de asistent medical generalist din cadrul secției de boi infecțioase

 

1. Urgenţe medico_ chirurgicale   ,autor Lucreţia Titircă-editura Medicală

 

2. Tehnici de nursing  autor  Lucreţia Titircă –edituira Viaţa Medicală Românească

 

3. Boli infecțioase autor Marian Voiculescu

 

4. Ordinul nr.. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare INTEGRAL

 

5. Ordin nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare INTEGRAL

 

6. Legea nr.46/2003  Legea drepturilor pacientului INTEGRAL

 

7. Ordin nr.1226 / 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale INTEGRAL

 

 • pentru posturile de asistenți medicali generaliști din cadrul secției de obstetrică ginecologie

 

1. Urgenţe medico_ chirurgicale   ,autor Lucreţia Titircă-editura Medicală

 

2. Tehnici de nursing  autor  Lucreţia Titircă –edituira Viaţa Medicală Românească

 

3. Ghiduri clinice revizuite 2019 finale - Asistența nașterii în prezentația craniană

 

4. Ordinul nr.. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare INTEGRAL

 

5. Ordin nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare INTEGRAL

 

6. Legea nr.46/2003  Legea drepturilor pacientului INTEGRAL

 

7. Ordin nr.1226 / 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale INTEGRAL

 

·         pentru postul de asistent medical generalist din cadrul compartimentului de pediatrie

 

1.Urgețe medico – chirurgicale în Pediatrie  autor Lucreția Titircă – editura Medicală 2008

 

2.Manual pentru colegiile și școlile posliceeale sanitare autor Lucreția Titircă – editura Medicală 2008

 

·         Îngrijiri speciale acordate pacienților de către asistenții medicali

 

3.Ghid de nursing autor Lucreția Titircă – editura Medicală 2008

 

·         Tehnici de evaluare și îngrijiri

 

4.Manual de Pediatrie autor Mioara Mincu –editura Carol Davila Bucuești 2003

 

5. Ordinul nr.. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor

 

asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare INTEGRAL

 

6. Ordin nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare  INTEGRAL

 

7. Legea nr.46/2003  Legea drepturilor pacientului INTEGRAL

 

8. Ordin nr.1226 / 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale INTEGRAL

 

·         pentru posturile de asistenți medicai generaliști din cadrul laboratorului de analize medicale

 

1. Apăteanu Vlad –Recoltarea,conservarea şi transfuzia de sânge:Editura Medicală Bucureşti 1997

 

2. Buiuc Dumitru – Microbiologie medicală:Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti 1995

 

3. Enache Florica ,Stuparu Maria –Diagnosticul de laborator în hemostază :Editura ALL Bucureşti 1998

 

4. Gherman Ioan –Compendiu de parazitologie clinică :Editura ALL  Bucureşti 1993

 

5. Lotreanu Victor –Analize medicale:Editura CNI Bucureşti 2000

 

6. Mihele Denisa –Biochimie clinică – metode de aborator:Editura Medicală Bucureşti 2000

 

7. Popescu Mut Delia – Hematologie clinică :Editura Medicală Bucureşti 2001

 

·         pentru posturile de infirmieră și îngrijitoare de curățenie

 

1.Programul național de pregătire a infirmierelor  -as. Pr.licențiat  Cozmaciuc Lenuța

 

 • MODULUL III Tehnici de îngrijire

 

      B. Îngrijiri speciale ale pacienților

 

 • MODULUL V Comunicarea interactivă și lucul în echipa multidisciplinară

 

            Cap.I Pincipiile comunicării

 

            Cap.IX Îngrijirea bolnavului în fază terminală

 

2.OMS nr.1101 /2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

 

 • ANEXA 4   Precauţiunile Standard -  Măsuri minime obligatorii pentru prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale

 

3.OMS nr.961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare

 

 • ANEXA 1  Norme Tehnice  privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private

 

            CAPITOLUL I -  Definiţii

 

          CAPITOLUL II - Curăţarea

 

            CAPITOLUL III - Dezinfecţia

 

 • ANEXA 3  PROCEDURILE RECOMANDATE pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc
 • ANEXA 4  METODELE de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat

 

4. Legea nr.46/2003  Legea drepturilor pacientului -INTEGRAL

 

5.Ordin nr.1226 / 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale

 

 • ANEXA 1   NORME TEHNICE privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale 

 

                    CAPITOLELE   de la I la VIII

 

 • ANEXA 3   CONDIŢII  de colectare prin separare la locul producerii, pe categoriile stabilite, a deşeurilor rezultate din activităţi medicale

 

 

 

Condiţii de participare:

 

I.Condiţii generale

 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

 

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

 

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

II.Condiţii specifice:

 

 • pentru posturile  de asistent medical generalist

 

- diplomă de şcoală sanitară  postliceală sau echivalentă  sau (PL)                 

 

- diplomă de studii postliceale prin  echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997

 

- 6 luni vechime ca asistent medical

 

-vechimea într-o unitate spitalicească constituie un avantaj

 

-          pentru postul de infirmier

 

-          studii generale sau medii

 

-          diplomă curs infirmier

 

-          6 luni vechime în specialitate

 

-          pentru postul de îngrijitoare de curățenie

 

-          studii generale sau medii

 

Documente necesare înscrierii

 

a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;

 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

 

c)copie certificat căsătorie (unde este cazul)

 

d)copie certificat naştere

 

e)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului

 

f)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

 

g)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

 

h)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

 

i)curriculum vitae

 

j)copie chitanţă taxă înscriere concurs (25 lei)

 

k)dosar cu şină din carton

 

  1.  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

 

  2.  În cazul documentului prevăzut la lit. g), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

 

  3.  Documentele solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

 

 

Calendarul desfăşurării concursului:

 

Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere

23.09.2021 ora 16ºº

Data selecţiei dosarelor

24.09.2021 ora 10ºº

Data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor

27.09.2021 ora 16ºº

Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor

28.09.2021 ora 16ºº

Data afişării rezultatelor contestaţiilor privind selecţia dosarelor

29.09.2021 ora 15ºº

Data desfăşurării probei scrise

04.10.2021 ora 11ºº

Data afişării rezultatului probei scrise       

05.10.2021 ora 16ºº

Data limită de depunere a contestaţiilor pentru proba scrisă

06.10.2021 ora 11ºº

Data afişării rezultatelor contestaţiilor pentru proba scrisă

07.10.2021 ora 16ºº

Data susţinerii interviului

În maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise