A N U N Ţ

Conform calendarului desfăşurării concursului din data de 12.02.2020  ,comisia s-a întrunit în vederea selecţiei dosarelor de înscriere ,consemnând în procesul verbal nr. 7585  din 10.12.2019 că dna Butnariuc Irina Mădălina îndeplineşte condiţiile legale în vederea susţinerii examenulului de ocuparea a unui post de medic specialist în obstetrică ginecologie  .

 

Secretar comisie concurs,