Nr

crt

Nume,prenume

Postul pentru care sustine examenul

Media generală

Rezultat examen

1

ARDELEANU BOGDAN

asistent medical generalist- secția chirurgie generală

45  puncte

RESPINS

2

GRIGORAȘ CARMEN

asistent medical generalist- secția chirurgie generală

60 puncte

RESPINS

3

LAIOȘ CLAUDIA ANDREEA

asistent medical generalist- secția chirurgie generală

90 puncte

ADMIS

4

NEGREA MARIANA

asistent medical generalist- secția chirurgie generală

67.5 puncte

RESPINS

5

VIERIU MARIANA CRSTINA

asistent medical generalist- secția chirurgie generală

77.5 puncte

RESPINS

 

 Întocmit,

 

Secretar comisii