Nr

crt

Nume,prenume

Postul pentru care sustine examenul

Media generală

Rezultat examen

1

RUSU  OLGA  CARLA

asistent medical generalist-grad principal în cadrul CIAAM

9,62 puncte

PROMOVAT


Întocmit,

Secretar comisie