Nr.

crt

Nume şi prenume

Postul pentru care a fost depus dosarul

Rezultatul selecţie dosar

1

RUSU  OLGA  CARLA

asistent medical generalist-grad principal în cadrul CIAAM

ADMIS

 

Secretar comisie concurs,