Nr

crt

Nume,prenume

Postul pentru care sustine examenul

Media generală

Rezultat examen

1

APETRII  LĂCRĂMIOARA

îngrijitoare de curățenie-ssecția medicină internă

87,5 puncte

PROMOVAT

2

CHIRILĂ  CARMEN  NADIA

îngrijitoare de curățenie-ssecția medicină internă

-

NEPREZENTAT

3

GIOSAN  ANA PETRONELA

îngrijitoare de curățenie-ssecția medicină internă

20puncte

NEPROMOVAT

4

NEGREA  ADRIANA

îngrijitoare de curățenie-ssecția medicină internă

-

NEPREZENTAT

 

Întocmit,

Secretar comisie