Nr.

crt

Nume şi prenume

Postul pentru care a fost depus dosarul

Rezultatul selecţie dosar

1

APETRII  LĂCRĂMIOARA

îngrijitoare de curățenie-ssecția medicină internă

ADMIS

2

CHIRILĂ  CARMEN  NADIA

îngrijitoare de curățenie-ssecția medicină internă

ADMIS

3

GIOSAN  ANA PETRONELA

îngrijitoare de curățenie-ssecția medicină internă

ADMIS

4

NEGREA  ADRIANA

îngrijitoare de curățenie-ssecția medicină internă

ADMIS

 Secretar comisie concurs,