SERVICII  MEDICALE  

Ambulatoriul inegrat de specialitate Obstetică Ginecologie acordă servicii medicale de specialitate în baza :

a. Pachetului minimal de servicii medicale :

     Asistenţă medicală de urgenţă, care cuprinde examenul clinic şi tratamentul de urgenţă

b. Servicii medicale de bază, care se acordă persoanelor asigurate, în baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau alt medic specialist şi a cardului de sanatate

   Acestea cuprind :

  • Consultaţie medicală de specialitate
  • Recomandări de analize şi investigaţii în vederea stabilirii diagnosticului
  • Recomandări de tratament medicamentos şi regim igienico - dietetic
  • Supravegherea evoluţiei cazului
  • Monitorizarea stării de sanatate şi a tratamentului pentru pacienţi cu boli cronice, conform programării

    Persoanele neasigurate beneficiaza de servicii medicale gratuite în baza pachetului minimal [ urgenţă medico - chirurgicală]    

Dotare :

  • Sistem informatic integrat, o staţie de calcul cu imprimantă [ multifunctională ]
  • Cititor de carduri de sănătate 
  • Modul al sistemului informatic integrat ce permite emiterea de reţete electronice şi semnături electronice pentru fiecare medic

Program de lucru

Medic

Luni-Vineri

 

09:00 – 11:00 - ambulator

12:00 – 14:00 - paraclinic

 

  • Programare pentru consultaţi şi/sau alte investigatii se poate face telefonic  la  numarul  0725510317
  • Pacienţii trebuie să se prezinte cu  bilet  de  trimitere  de  la  medicul  de  familie sau specialist, card  de  sănătate şi carte de  identitate.

Echipa medicală

    DR. POPA MARIUS - medic specialist obstetrică ginecologie

Adresa:

Strada MINIERA 

VATRA DORNEIE, SUCEAVA

Tel.: 0725510317