Nr

crt

Nume,prenume

Postul pentru care sustine examenul

Media generală

Rezultat examen

1

LOSTUN ANTONETA

îngrijitoare de curăţenie – secţie chirurgie generală

85 puncte

PROMOVAT

2

POP ADRIANA

infirmieră-secţie boli infecţioase

87.5 puncte

PROMOVAT

 

 Întocmit,

Secretar comisie