Nr.

crt

Nume şi prenume

Postul pentru care a fost depus dosarul

Rezultatul selecţie dosar

1

LOSTUN ANTONETA

îngrijitoare de curăţenie – secţie chirurgie generală

ADMIS

2

POP ADRIANA

infirmieră -secţia boli infecţioase

ADMIS 

 

Secretar comisii concurs,