Nr.

crt

Nume şi prenume

Postul pentru care a fost depus dosarul

Rezultatul selecţie dosar

1

MITROFAN DOINA CORINA

Chimist principal - laborator analize medicale

    ADMIS

Secretar comisie concurs,