ANUNŢ 

În urma finalizării examenului din data de 08.04.2019 ,comisiile de concurs au consemnat următoarele:

Nr

crt

Nume,prenume

Postul pentru care sustine examenul

Media generală

Rezultat examen

1

FORFOTĂ  DANIELA  PARASCHIVA

asistent medical principal –laborator analize medicale

85 puncte

PROMOVAT

2

NEGREA  MARIANA

Asistent medical generalist- ambulatoriu boli infecţioase

90 puncte

PROMOVAT 

Întocmit,

Secretar comisii