Nr

crt

Nume,prenume

Postul pentru care sustine examenul

Media generală

Rezultat examen

1

FORFOTĂ  DANIELA  PARASCHIVA

asistent medical principal –laborator analize medicale

85 puncte

PROMOVAT

2

NEGREA  MARIANA

Asistent medical generalist- ambulatoriu boli infecţioase

90 puncte

PROMOVAT 

Întocmit,

Secretar comisii