A N U N Ţ

Conform calendarului desfăşurării concursului din data de 08.04.2019 ,comisia s-a întrunit în vederea selecţiei dosarelor de înscriere pentru cncursul din data de 08.04.2019,consemnând în procesul verbal nr.2089 din 02.04.2019 următoarele:

Nr.

crt

Nume şi prenume

Postul pentru care a fost depus dosarul

Rezultatul selecţie dosar

1

FORFOTĂ   DANIELA  PARASCHIVA

asistent medical  principal – laborator analize medicale

ADMIS

2

NEGREA MARIANA

asistent medical generalist –cabinet ambulatoriu boli infecţioase

ADMIS 

Secretar comisii concurs,