Nr.

crt

Nume şi prenume

Postul pentru care a fost depus dosarul

Rezultatul selecţie dosar

1

FORFOTĂ   DANIELA  PARASCHIVA

asistent medical  principal – laborator analize medicale

ADMIS

2

NEGREA MARIANA

asistent medical generalist –cabinet ambulatoriu boli infecţioase

ADMIS 

Secretar comisii concurs,