A N U N Ţ

 

Conform calendarului desfăşurării concursului din data de 25.03.2019,comisia s-a întrunit în vederea selecţiei dosarelor de înscriere ,consemnând în procesul verbal nr. 1788 din 18.03.2019 următoarele:

 

Nr.

crt

Nume şi prenume

Postul pentru care a fost depus dosarul

Rezultatul selecţie dosar

1

TODAŞCĂ  TEODORA

Biolog - laborator analize medicale

    ADMIS