Nr.

crt

Nume şi prenume

Postul pentru care a fost depus dosarul

Rezultatul selecţie dosar

1

TODAŞCĂ  TEODORA

Biolog - laborator analize medicale

    ADMIS