A N U N Ţ

 

În urma examenului  din data de 29.01.2019 de verificare a cunoştinţelor  în vederea promovării  în  treapta imediat superioară a debutanţilor din cadrul unităţii s-au consemnat urmatoarele rezultate

 

Nr.

crt.

Nume,prenume

Postul pentru care sustine examenul

Media în urma susţinerii probei  scrise

Rezultat  examen

1

BERLA  MARIA  DANIELA

economist II –birou RUNOS

90 puncte

PROMOVAT

2

FLOREA  MIRELA

infirmieră - CPU

85 puncte

PROMOVAT

 

 

Întocmit secretar comisie,